ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Зкачати контурні карти для виконання практичних робіт! (2014)
Практична робота № 1
Географічне положення та адміністративний поділ України
Практична робота № 2
Теоретичні аспекти розміщення продуктивних сил України. Районування України
Практична робота № 3-4
Природні умови і ресурси України
Практична робота № 5-6
Населення і трудові ресурси України
Практична робота № 7
Регіональне розміщення центрів промисловості

Практична робота № 8
Промислове виробництво
Практична робота № 9
Сільське господарство України
Практична робота № 10
Транспорт України
Практична робота № 11
Екологічна ситуація в Україні
Приклад карти
Приклад карти
Приклад карти
Практична робота № 12
Міжнародні економічні зв'язки України
Практична робота № 13
Регіональна економічна  політика в Україні
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
Статистичний збірник
«Регіони України» 2010
Статистичний щорічник
України 2010