КОРОТУН Ольга Петрівна
КОРОТУН Ольга Петрівна
Основні наукові праці:
1. Коротун О.П. Інноваційна стратегія підприємств України як основа конкурентоспроможності: Вісник НУВГП. Економіка. ч.4, 2006. – Випуск 4 (36), С.266-271
2. Коротун О.П. Принципи і задачі формування та реалізації інноваційної стратегії розвитку підприємств: Вісник НУВГП / Зб. наук. праць. Економіка, 2008. – Випуск 2 (42),С.123-130
3. Коротун С.І., Коротун О.П. Удосконалення маркетингового управління в вищому навчальному закладі: Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка, 2008. – Випуск 4 (44) Ч.5, С.262-271
4. Коротун С.І., Коротун О.П. Розвиток сільського туризму як перспективного виду підприємництва в рекреаційній сфері Рівненської області    Дністровський каньйон – унікальна територія туризму // Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.178-180
5. Коротун С.І., Коротун О.П. Географічні чинники впливу на розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Рівненської області: Теоретические и прикладные проблемы современной географии // Мат-ли междунар. научной конференции, памяти акад. Г.И. Швебса. – Одесса: Изд-во ВМВ, 2009. – С.75-77
   В 2002 році закінчила Рівненський інститут слов'янознавства Київського славистичного університету за спеціальністю маркетинг.
    По закінченню інституту працювала замісником директора з маркетингу газети "Афшіа", директором інтернет-центру при ЦБС м. Рівне.
    З 2006 року працює викладачем в Рівненському філіалі Європейського університету на кафедрі менеджменту.
    Вільно володіє російською, англійською, чеською мовами
    Автор 15 наукових та науково-методичних праць.
    Основні напрями наукової діяльності: маркетинг, менеджмент туризму.


   Мобільні телефони:    +38067-3827427
                                        +38050-3377990
   e-mail:            o@korotun.com.ua