СТУДЕНТАМ
Cторінка надає можливість студентам ознайомитись з тестами і спробувати перевірити свої знання на тестовій програмі Assist 2.

ТЕСТИ
Зкачати програму Assist 2.

Дисципліна
Тест
1
Регіональна економіка
Модуль 1 (Природні умови і ресурси.
Населення і трудові ресурси)
2
Регіональна економіка
Модуль 2 (Промисловість)
3
Природні ресурси України

4
Вступ до фаху

5
Міжнародний туризм

6
Географія міжнародного туризму

7


8


НУВГП
Контакт з викладачем